Eksporter 487 resultater:
2013
G. H. Kristiansen, Rydheim, S. H., og (red.), E. M. T., «Drøm i våken tilstand», Abstrakt forlag, 2013.
E. Woldsengen Haugom, «En kvalitativ studie av hvordan skjerming beskrives og vurderes av miljøpersonal ved psykiatriske sykehus». Høgskolen i Innlandet, 2013.
N. Aakre Blaasvær, «Etablering av tvungent psykisk helsevern. En fremstilling og redegjørelse av de motstridende hensyn som gjelder ved etablering av tvungent psykisk helsevern etter phlsvl. § 3-3». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2013.
S. C. S. Ramdal, «Gjennom underkastelse mot selvstendighet». Københavns Universitet, 2013.
A. Opsal, «Involuntarily admitted patients with substance use disorders», UiO, 2013.
O. Sæther, Makt, avmakt og psykisk helse. Etiske perspektiver ved bruk av tvang. Terje Mesel og Paul Leer-Salvesen (red.), Makt og avmakt. Etiske perspektiver på psykisk helse: Portal forlag, 2013.
G. F. Lorem, Frafjord, J. S., Steffensen, M., og wang, C. E. A., «Medication and participation: A qualitative study of patient experiences with antipsychotic drugs», Nursing Ethics, bd. 1, 2013.
M. F. Svindseth, Nøttestad, J. A., og Dahl, A. A., «Perceived humiliation during admission to a psychiatric emergency service and its relation to socio-demography and psychopathology», BMC PsychiatryBMC Psychiatry, bd. 13, 2013.
T. Nissen, Rørvik, P., Haugslett, L., og Wynn, R., «Physical Restraint and Near Death of a Psychiatric Patient», Journal of Forensic Sciences, 2013.
«Politisk plattform for psykisk helse og rus». Norsk sykepleierforbund, 2013.
K. Hustoft, Larsen, T. K., Auestad, B., Joa, I., Johanessen, J. O., og Ruud, T., «Predictors of involuntary hospitalizations to acute psychiatry», International Journal of Law and Psychiatry, bd. 36, 2013.
C. Øye og Norvoll, R., Psykisk helsearbeid i et makt- og kontrollperspektiv. Reidun Norvoll (red.), Samfunn og psykisk helse. Samfunnsvitenskapelige perspektiver.: Gyldendal Akademisk, 2013.
K. W. Sørgaard, Rezvy, G., Bugdanov, A., Sørlie, T., og Bratlid, T., «Treatment needs, diagnoses and use of services for acutely admitted psychiatric patients in northwest Russia and northern Norway», International Journal of Mental Health Systems, bd. 7, 2013.
Pingvinen, «Tvang i hjemmet», 2013.
K. Ø. Stavenes, «Tvangsmedisinering i psykiatrien. Adgangen til tvangsmedisinering etter phlsvl. § 4-4». Universitetet i Bergen, 2013.
M. Knutzen, «Tvangsmidler i psykiatriske akuttavdelinger. Hvordan brukes de og hva kjennetegner pasientene?», Universitetet i Oslo, 2013.
K. N. Ugstad, «Understanding and interpreting the process behind compulsory admissions: A qualitative study». Universitetet i Oslo, 2013.
S. H. Rydheim, «Viktige stemmer», Erfaringskompetanse.no, Nett, 2013.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no