Eksporter 487 resultater:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
O
E. Andrea H Kvistad, «Omsorg under bruk av mekanisk tvang i tvungent psykisk helsevern», Høgskulen på Vestlandet, bachelor i vernepleie, 2019.
G. Miranda og Lind, M. Gabrielle, «Omsorg under bruk av mekanisk tvang innen psykisk helsevern». Høgskulen på Vestlandet, bachelor i vernepleie, 2021.
A. R. Johansen, «Omsorg under rammen av tvang». [Drammen], s. 89 s., vedlegg, 2009.
G. F. Lorem, Steffensen, M., Frafjord, J., og wang, C. E. A., «Omsorg under tvang - En narrativ studie av pasienters fortellinger om tvang og psykisk helsevern», Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 2014.
H. Bäckström, «Omsorgens tvetydighet ved bruk av skjerming». Høyskolen i Nord-Trøndelag, 2011.
K. Drivenes, «Oppfølging av legemiddelbruken til pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold», Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Universitet i Oslo, 2014.
M. F. Svindseth, «Opplevd krenkelse i innleggelsessituasjonen til akuttpsykiatrisk avdeling og assosiasjoner til negative hendelser samt kjønnsforskjeller (norsk utgave)», Nordic Journal of Nursing Research, bd. 35, 2015.
E. Stellander, «Organisasjonskultur, ledelse og tvang i psykisk helsevern». Nord Universitet, Master i helseledelse, Bodø, 2020.
M. Løvsletten, Husum, T. L., Granerud, A., og Haug, E., «Outpatient commitment in mental health services from a municipal view», Int. Journal of Law and Psychiatry, bd. 69, 2020.
H. Riley, Sharashova, E., Rugkåsa, J., Nyttingnes, O., Christensen, T. B., Austegard, A. - T. Andersen, Løvsletten, M., Lau, B., og Høyer, G., «Out-patient commitment order use in Norway: incidence and prevalence rates, duration and use of mental health services from the Norwegian Outpatient Commitment Study», BJPsych Open, nr. Sep; 5(5): e75, 2019.
P. Thomas Omholt, «Overføring til tvungent psykisk helsevern : Nærmere om straffeloven § 39». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2004.
P
R. Førde, Hovland, I. S., Syse, A., og Dunlop, O., «Paradokser og ulikheter i norsk helsevesen», Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, nr. 14, 2020.
K. L. Pedersen, «Pårørendes opplevelse av politiassistert tvangsinnleggelse i psykiatrisk institusjon», Sykepleien Forskning, bd. 3, 2008.
G. M. Bjerkan, «Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A - En fremstilling og vurdering av vilkårene for tvungen helsehjelp.», Det juridiske fakultet. Universitet i Oslo, 2016.
«Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern.Resultater etter en landsdekkende undersøkelse i 2014.». Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2014.
K. Sandholm, «Pasienters opplevelser ved tvangsinnleggelse - En kvalitativ undersøkelse av pasienters opplevelser ved tvangsinnleggelse til tvungent psykisk helsevern.». Høgskolen i Oslo og Akershus, Masterstudium i psykisk helsearbeid, 2014.
J. Hånes og Nevjen, E., «Pasientopplevelser under tvungent psykisk helsevern», Høgskolen i Molde, Bacheloroppgave, 2010.
K. Horn og Martinsen, E. W., «Pasienttilfredshet etter opphold i psykiatrisk døgnpost», Tidsskrift for den norske legeforening, bd. 11, s. 1506-9, 2007.
G. Høyer, Kjellin, L., Engberg, M., Kaltiala-Heino, R., Nilstun, T., Sigurjonsdottir, M., og Syse, A., «Paternalism and autonomy: A presentation of a Nordic study on the use of coercion in the mental health care system», International Journal of Law and Psychiatry, bd. 25, 2002.
B. Bø, Ottesen, Ø. H., Gjestad, R., Jørgensen, H. A., Kroken, R. A., Løberg, E. - M., og Johnsen, E., «Patient satisfaction after acute admission for psychosis», Nordic Journal of Psychiatry, 2016.
O. Nyttingnes, «Patients' experience of Coercion in Mental Health Care», 2018.
M. F. Svindseth, Dahl, A. A., og Hatling, T., «Patients’ experience of humiliation in the admission process to acute psychiatric wards», Nordic Journal of Psychiatry, bd. 61, 2007.
J. H. Bjørngaard, Ruud, T., Garratt, A., og Hatling, T., «Patients' experiences and clinicians' ratings of the quality of outpatient teams in psychiatric care units in Norway.», Psychiatric Services, 2007.
J. Olav Roaldset og Bjørkly, S., «Patients' own statements of their future risk for violent and self-harm behaviour: A prospective inpatient and post-discharge follow-up study in an acute psychiatric unit», Psychiatry Research, 2010.
K. W. Sørgaard, «Patients’ perception of coercion in acute psychiatric wards. An intervention study», Nordic Journal of Psychiatry, bd. 58, 2004.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no