Eksporter 487 resultater:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
R
O. Hanssen, «Rammene for helsepersonelloven § 7. Rammene for behandling av pasienter som ikke samtykker, og/eller motsetter seg helsehjelp med hjemmel i helsepersonelloven §7». UiT, juridisk fakultet, Tromsø, 2019.
J. R. Mathisen, Føyn, P., og Heimdal, B., Rapport fra Gjennombruddsprosjekt psykiatri. Oslo: Den norske lægeforening, 2002.
Helsedirektoratet, «Rapport: Pasienter i det psykiske helsevern i 2009». 2011.
K. I. Iversen, Høyer, G., og Sexton, H. C., «Rates for civil commitment to psychiatric hospitals in Norway. Are registry data accurate?», Nordic Journal of Psychiatry, bd. 63, 2009.
A. Opsal, Kristensen, Ø., og Clausen, T., «Readiness to change among involuntarily and voluntarily admitted patients with substance use disorders», Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, bd. 14, 2019.
E. Ness, Steen, O., Reichelt, J. G., og Walby, F. A., «Reduksjon av tvangsinnleggelser fra legevakt», Tidsskrift for Norsk Psykologforening, bd. 8, 2016.
R. Ove Høyholm, «Reduksjon og forebygging av tvang og skjerming til psykotiske pasienter i psykiatrisk akuttavdeling». HiNT (Høgskolen i Nord-Trøndelag), avd. for helsefag, Namsos, 2012.
A. Færden, «Rehabilitering av psykiatriske langtidspasienter», Tidsskrift for Den norske legeforening, bd. 121, s. 3375-9, 2001.
R. F. Tellefsen og Midtbø, M. K., «Relasjonens virkning: Bruk av terapeutisk relasjon i tvangsbehandling», Høgskulen på Vestlandet, bachelor i sykepleie, Bergen, 2020.
L. Børresen og Nielsen, K. Eskerud, «Relasjonsbygging». NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for helsevitenskap Gjøvik, bachelor i sykepleie, 2016.
H. K. Stuen, Landheim, A., Rugkåsa, J., og Wynn, R., «Responsibilities with conflicting priorities: a qualitative study of ACT providers' experiences with community treatment orders», BMC Health Services Research (Open Access), bd. 290, nr. 1, 2018.
B. Stensrud, Hoyer, G., Granerud, A., og Landheim, A. S., «'Responsible, but Still not a Real Treatment Partner': A Qualitative Study of the Experiences of Relatives of Patients on Outpatient Commitment Orders», Issues in Mental Health Nursing, bd. 36, s. 583-91, 2015.
R. Wynn, «Restraint and seclusion in a Norwegian university psychiatric hospital», Universitetet i tromsø, 2004.
E. J. Svendsen, «Restraint during medical procedures in hospitalized children : an exploratory study», Universitetet i Oslo, 2018.
B. Hustad, «Retten som kontrollorgan - hvordan anvendes vilkårene for å etablere tvungent psykisk helsevern?», bd. 08. Lov og Rett, 2015.
E. Høeg Bjerke, «Rettsgrunnlag for behandling av demente med psykofarmaka». UiB, juridisk fakultet, 2016.
Å. Sørflaten, «Rettslig grunnlag for bruk av tvang i etableringsfasen for tvungent psykisk helsevern». UiB, juridisk fakultet, 2021.
K. Leistad, «Rettslig grunnlag for frihetsberøvelse ved «ikke-etableringer» i psykisk helsevern». UiT, juridisk fakultet, 2021.
S. Souri, «Rettslig regulering av tvang i psykisk helsevern overfor pasienter med spiseforstyrrelser». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2018.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no