Eksporter 1 resultater:
Filtre: Forfatter is Tora Benedicte Svare Leinan  [Slett Alle Filtre]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
L
T. Benedicte Leinan, Wickstrøm, K. Iren, Bjørgen, D., og Småvik, G., «Tvang uten døgnopphold - "Tvang som rutine?"», Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) , 2021.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no