Eksporter 1 resultater:
Filtre: Forfatter is Øvregard, MTDS  [Slett Alle Filtre]
Fagfellevurderte artikler
M. T. D. S. Øvregard og Lie, A. K., «Kriterier for tvangsinnleggelse – endringer fra 1848 til i dag», Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, nr. 5, 2020.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no