Eksporter 491 resultater:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
P
I. Joa, Hustoft, K., Anda, L. G., Brønnick, K., Nielssen, O., Johannessen, J. O., og Langeveld, J. H., «Public attitudes towards involuntary admission and treatment by mental health services in Norway», International Journal of Law and Psychiatry, bd. 55, nr. November-December 2017, s. 1-7, 2017.
J. H. R. Gundersen og Rolstad, M., «Psykose og tvangsinnleggelse ved anorexia nevrosa», Tidsskrift for den norske lægeforening, bd. 109, s. 825-8, 1989.
«Psykisk helsevernloven og psykisk helsevernforskriften med kommentarer». Helse- og omsorgsdepartementet, 2012.
A. Syse, Psykisk helsevernloven med kommentarer, 3. utg. 2016, s. 544.
C. Øye og Norvoll, R., Psykisk helsearbeid i et makt- og kontrollperspektiv. Reidun Norvoll (red.), Samfunn og psykisk helse. Samfunnsvitenskapelige perspektiver.: Gyldendal Akademisk, 2013.
K. Tøgersen, Bjerke, E., Gjelstad, K., og Ruud, T., «Psykiatriske tvangsinnleggelser i Østfold i 2000 og 2010», Tidsskrift for Den norske legeforening, 2014.
B. Einbu, «Psykiatrisk sykepleie til tvangsinnlagte pasienter med fokus på deres reaksjoner på tvangsinnleggelsene, kjennskap til og bruk av deres rettigheter som tvangsinnlagte». Statens utdanningssenter for helsepersonell, 1986.
T. E. Johansen og Helliesen, K. H., «Psykiatriambulanse Oslo 2020-en prosjektbeskrivelse», Oslo Met, Bachelor paramedic, Oslo, 2019.
R. Wynn, Myklebust, L. - H., og Bratlid, T., «Psychologists and coercion: Decisions regarding involuntary psychiatric admission and treatment in a group of Norwegian psychologists», Nordic Journal of Psychiatry, bd. 61, 2007.
R. Wynn, «Psychiatric inpatients' experiences with restraint», Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, bd. 15, 2007.
N. Kunøe, Nussle, H. Martin, og Indregard, A. - M., «Protocol for the Lovisenberg Open Acute Door Study (LOADS): a pragmatic randomised controlled trial to compare safety and coercion between open-door policy and usual-care services in acute psychiatric inpatients», BMJ open, bd. 16, nr. 12, 2022.
R. E. Kogstad, «Protecting mental health clients' dignity — The importance of legal control», International Journal of Law and Psychiatry, bd. 32, 2009.
I. Wormdahl, Husum, T. Lossius, Rugkåsa, J., og Rise, M. B., «Professionals' perspectives on factors within primary mental health services that can affect pathways to involuntary psychiatric admissions», Int J Ment Health Syst., bd. 14, nr. 1, 2020.
A. C. Pawlica, «Private hjem som utstillingsvindu og tildekket miskjent tvang? : om re-oppdragelse av psykisk lidende og påføring av samfunnets orden», 2018.
M. Løvsletten, Haug, E., Granerud, A., og Nordby, K., «Prevalence and management of patients with outpatient commitment in the mental health services», Nordic Journal of Psychiatry, bd. 70, nr. 6, s. 401-406, 2016.
K. Hustoft, Larsen, T. K., Auestad, B., Joa, I., Johanessen, J. O., og Ruud, T., «Predictors of involuntary hospitalizations to acute psychiatry», International Journal of Law and Psychiatry, bd. 36, 2013.
R. R. Diseth og Høglend, P. A., «Potential legal protection problems in the use of compulsory commitment in mental health care in Norway», International Journal of Law and Psychiatry, bd. 34, 2011.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no