Eksporter 487 resultater:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
H
L. Pernille B. Johnsen, «Hva er den reelle endringen ved innføringen av en kompetansebasert modell i vurderingen av tvang i psykisk helsevernloven?». Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet, Bergen, 2018.
T. Ruud, Rognaldsen, M., Haugom, E. Woldsengen, og Hynnekleiv, T., «Hva er skjerming? Utvikling av kunnskapsbasert og pålitelig måling av skjerming i døgnavdelinger i psykisk helsevern», Akuttnettverket.no, 2019.
K. J. Lunde, «Hva kan norsk psykiatri lære av Italia?», Tidsskrift for Den norske legeforening, 2008. [Online]. Available: http://tidsskriftet.no/article/1645244.
S. Friis, «Hva skal til for å redusere antall tvangsinnleggelser?», Tidsskrift for den norske legeforeningTidsskrift for den norske legeforening, 2001.
R. M. E. W. Lindefjeld, «Hva styrer bruk av tvang?». UiO, Helseledelse og helseøkonomi, Oslo, 2020.
N. Christine Simensen, «Hvilke organisatoriske trekk er forbundet med redusert risiko for bruk av mekaniske tvangsmidler i det psykiske helsevernet». Universitetet i Bergen, Det psykologiske fakultet, Bergen, 2018.
D. Bjørgen, Norvoll, R., og Husum, T. L., «Hvordan forebygge tvang?», PsykologtidsskriftetPsykologtidsskriftet. 2016.
B. Nestvold Bendiksen, «Hvordan kan sykepleier bidra til å forebygge bruk av mekaniske tvangsmidler i en akuttpsykiatrisk avdeling?». Lovisenberg Diakonale Høgskole, Oslo, 2017.
J. Vatne, «Hvordan kan sykepleier kommunisere med psykotiske pasienter for å forebygge bruken av mekaniske tvangsmiddel på akutt psykiatrisk sengepost?», VID vitenskapelige høgskole, Bachelor i sykepleie - Diakonhjemmet, Oslo, 2020.
B. Karin Vell Hegge, «Hvordan kan sykepleier med utgangspunkt i et selvpsykologisk perspektiv ivareta pasient med rusutløst psykose på skjerming?». Høgskolen i Molde, 2014.
K. Raknerud og Thevakumar, T., «Hvordan kan sykepleier redusere opplevelsen av tvang til pasienter med schizofreni under skjerming i psykiatrisk enhet?», NTNU, Institutt for helsevitenskap, Gjøvik, 2020.
T. Elisabeth Hansen, «Hvordan kan sykepleiere bidra til redusert bruk av tvangsmidler i en akuttpsykiatrisk avdeling?», Høgskolen Stord/Haugesund, Bacheloroppgave - Helsefag, 2015.
T. Martin Moen, «Hvordan kan sykepleieren yte omsorg til pasienten i en situasjon der det brukes mekanisk tvang?». Høgskolen i Innlandet, Bachelor i sykepleie, 2017.
A. - G. Beinset, «Hvordan kan vi som psykisk helsearbeidere møte og tilnærme oss deprimerte pasienter med ”medisinvegring”, som er innlagt på tvang og underlagt tvungen medikamentell behandling i psykiatrisk akuttavdeling», 2014.
K. Voll Joakimsen og Kristiansen, I. Julie, «Hvordan møte aggresjon hos pasienter som er innlagt på en akutt psykiatrisk avdeling for å unngå bruk av tvang? - En kvalitativ systematisk litteratur oversikt.», Masteroppgave/UIS-HV/2018. University of Stavanger, Stavanger, 2018.
O. Trygve Polden, «Hvordan skape en terapeutisk allianse til en pasient i psykose innlagt på tvang i akuttpsykiatrien?». NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for psykisk helse, 2021.
E. H. Martinsen, Weimand, B. M., Pedersen, R., og Norvoll, R., «Hvordan snakke med unge som har sett tvang mot familiemedlemmer?», 2017. .
I
J. Tranøy, I sinnssykehusets vold: innlagtes motstand mot legemlig behandling ved Gaustad sykehus. Pax, 1993.
M. Aslaksen, «Idealer om brukermedvirkning i tvungent psykisk helsevern». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2017.
G. Høyer, Nyttingnes, O., Rugkåsa, J., Sharashova, E., Simonsen, T. Breines, Høye, A., og Riley, H., «Impact of introducing capacity-based mental health legislation on the use of community treatment orders in Norway: case registry study», BJPsych Open, bd. 8, nr. 1, 2022.
A. R. Pasareanu, Vederhus, J. - K., Opsal, A., Kristensen, Ø., og Clausen, T., «Improved drug-use patterns at 6 months post-discharge from inpatient substance use disorder treatment: results from compulsorily and voluntarily admitted patients», BMC Health Services Research 2016, 2016.
R. E. Kogstad, Ekeland, T. - J., og Hummelvoll, J. Kaare, «In defence of a humanistic approach to mental health care: recovery processes investigated with the help of clients; narratives on turning points and processes of gradual change», Journal of psychiatric and mental health nursingJournal of psychiatric and mental health nursing, bd. 18, 2011.
H. K. Stuen, Rugkåsa, J., Landheim, A., og Wynn, R., «Increased influence and collaboration: a qualitative study of patients’ experiences of community treatment orders within an assertive community treatment setting», BMC Health Services ResearchBMC Health Serv Res, bd. 15, s. 1-13, 2015.
M. Midré, «Individuell frihet og statlig paternalisme – om bruk av tvang innen psykisk helsevern». Universitetet i Oslo, BIBSYS, 2001.
E. Valenti, Banks, C., Calcedo-Barba, A., Bensimon, C., Hoffmann, K. - M., Pelto-Piri, V., Jurin, T., Mendoza, O., Mundt, A., Rugkåsa, J., Tubini, J., og Priebe, S., «Informal coercion in psychiatry: a focus group study of attitudes and experiences of mental health professionals in ten countries», The International Journal for Research in Social and Genetic Epidemiology and Mental Health Services, bd. 50, 2015.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no