Eksporter 487 resultater:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
I
J. E. Berg og Johnsen, E. ', «Innlegges innvandrere oftere enn etniske nordmenn i akuttpsykiatriske avdelinger?», Tidsskriftet for Den norske legeforening, 2004. [Online]. Available: https://tidsskriftet.no/2004/03/aktuelt/innlegges-innvandrere-oftere-enn-etniske-nordmenn-i-akuttpsykiatriske-avdelinger.
S. Bjørkly, Knutzen, M., Furre, A., og Sandvik, L., «Innsamling og analyse av data om bruk av tvangsmidler og vedtak om skjerming i det psykiske helsevernet for voksne i 2009», SIFER - Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Helseregion Sør-Øst, 2011.
A. - T. Andersen, «Integritet og rom : Om hvordan pasient og miljøpersonale opplever å være i samme rom over et lengre tidsrom i en psykiatrisk akuttavdeling». UiO, Det teologiske fakultet, profesjonsutdanning og diakonvitenskap, 2007.
E. Feiring og Ugstad, K. Nordal, «Interpretations of legal criteria for involuntary psychiatric admission: a qualitative analysis», BMC health services research (Open Access), bd. 14, 2014.
K. T. Dahm, Odgaard-Jensen, J., Husum, T. L., og Leiknes, K. A., «Interventions for reducing coercion in mental health for adults: A systematic review and the impact of updating», Journal of Brain Sciences, bd. 1, s. 1-23, 2015.
O. Nyttingnes og Rugkåsa, J., «The Introduction of Medication-Free Mental Health Services in Norway: An Analysis of the Framing and Impact of Arguments From Different Standpoints», Frontiers in Psychiatry, 2021.
A. Opsal, «Involuntarily admitted patients with substance use disorders», UiO, 2013.
R. Wynn, «Involuntary admission in Norwegian adult psychiatric hospitals: a systematic review», International journal of mental health systems, bd. 12, 2018.
G. Høyer, «Involuntary hospitalization in contemporary mental health care. Some (still) unanswered questions.», Journal of Mental Health, bd. 17, 2008.
K. Røtvold og Wynn, R., «Involuntary psychiatric admission: Characteristics of the referring doctors and the doctors’ experiences of being pressured», Nordic Journal of PsychiatryNordic Journal of Psychiatry, bd. 69, 2015.
K. Rotvold og Wynn, R., «Involuntary psychiatric admission: Characteristics of the referring doctors and the doctors' experiences of being pressured», Nordic Journal of Psychiatry, s. 1-7, 2014.
K. Røtvold og Wynn, R., «Involuntary psychiatric admission: how the patients are detected and the general practitioners’ expectations for hospitalization. An interview-based study», International Journal of Mental Health Systems, bd. 10, 2016.
R. Wynn og Røtvold, K., «Involuntary psychiatric admission: The referring general practitioners’ assessment of patients’ dangerousness and need for psychiatric hospital treatment», 2015.
M. Prytz og Harkestad, K., «"It's not a life of war and conflict": experienced therapists' views on negotiating a therapeutic alliance in involuntary treatment», Ann Gen Psychiatry, nr. 18:9, 2019.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no