Eksporter 491 resultater:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
L
L. Gunhild Aase, «Ledelse, verdisyn og makt i psykisk helsevern. En studie av lederrollens betydning for økt pasientmedvirkning og mindre maktbruk i psykisk helsevern». UiS, 2020.
A. Wangberg Seberg, «A liberating music therapy. A qualitative study on music therapy in the meeting with Norwegian compulsory mental healthcare», Norges musikkhøgskole, 2020.
B. Stensrud, Høyer, G., Granerud, A., og Landheim, A., «“Life on Hold”: A Qualitative Study of Patient Experiences with Outpatient Commitment in Two Norwegian Counties», Issues in Mental Health NursingIssues in Mental Health Nursing, 2015.
L. Myklebust, Sorgaard, K., og Wynn, R., «Local psychiatric beds appear to decrease the use of involuntary admission: a case-registry study», BMC Health Services Research (Open Access), bd. 14, 2014.
T. B. Terkelsen og Larsen, I. B., «The locked psychiatric ward: Hotel or detention camp for people with dual diagnosis», Journal of Mental Health, bd. 22, 2014.
M. E. Belsnes og Thodesen, H. U., «Lovendring i lov om psykisk helsevern og følgene av de sett fra tre perspektiver: bruker-, helsepersonell og samfunnsperspektiv», Høgskulen på Vestlandet, bachelor i vernepleie, Bergen, 2020.
P. Hartvig og Haaland, C. Fredrik, «Luftegårder i psykiatrien – et gufs fra fortiden eller et humant pasienttilbud?». Tidsskrift for Den norske legeforeningen, 2014.
G. Høyer og Dalgard, O. S., Lærebok i rettspsykiatri. Oslo: Gyldendal akademisk, 2002, s. 365 s. : ill.
M
O. Sæther, Makt, avmakt og psykisk helse. Etiske perspektiver ved bruk av tvang. Terje Mesel og Paul Leer-Salvesen (red.), Makt og avmakt. Etiske perspektiver på psykisk helse: Portal forlag, 2013.
A. Vattekar Sandvoll, «Manglende samtykkekompetanse som vilkår for tvang i psykisk helsevern». Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet, Bergen, 2019.
A. Hamre, «Manglende samtykkekompetanse som vilkår for tvungent psykisk helsevern–en kvalitativ studie av helsepersonell sine erfaringer et år etter implementering i lov». Høgskolen i Innlandet, 2020.
H. Sørland, «Mani som fenomen og grensesetting som metode: En systematisk litteraturstudie». NTNU, Institutt for helsevitenskap, Ålesund, 2016.
T. Ruud, Haugom, E. Woldsengen, Pincus, H. Alan, og Hynnekleiv, T., «Measuring Seclusion in Psychiatric Intensive Care: Development and Measurement Properties of the Clinical Seclusion Checklist», Frontiers in Psychiatry, 2021.
T. Hofstad, Rugkåsa, J., Ose, S. O., Nyttingnes, O., og Husum, T. L., «Measuring the level of compulsory hospitalisation in mental health care: The performance of different measures across areas and over time», Int J Methods Psychiatr Res, 2021.
M. Knutzen, Bjørkly, S., Eidhammer, G., Lorentzen, S., Mjøsund, N. H., Opjordsmoen, S., Sandvik, L., og Friis, S., «Mechanical and pharmacological restraints in acute psychiatric wards — Why and how are they used?», Psychiatry Research, 2012.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no