Eksporter 11 resultater:
Filtre: Første Bokstav I Etternavn is A  [Slett Alle Filtre]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
M. Aslaksen, «Idealer om brukermedvirkning i tvungent psykisk helsevern». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2017.
L. Marie Svee Andresen, «Dom på tvungent psykisk helsevern - materielle vilkår for å etablere og opprettholde reaksjonen». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2015.
A. J. W. Andersen og Husum, T. L., «Tvang og tilgjengelighet», Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 2010. [Online]. Available: http://www.idunn.no/tph/2010/02.
A. - T. Andersen, Dramsdahl, M., Haugen, E. A., Johannessen, J., Loftesnes, U., Olsen, G., Bua, I., og Fosse, M. B., «Mekaniske tvangsmidler – bruk i psykisk helsevern». Helsebibliokteket , 2012.
K. Andersen, «Skjerming som metode i akuttpsykiatrisk avdeling. En studie av noen sykepleieres erfaringer», Medisinske fakultet. Sykepleiervitenskap., bd. Master. Universitetet i Oslo, DUO . Digitale utgivelser ved UiO, 2011.
S. O. Anda, «Åpen innleggelse gav bedre liv», Tidsskrift for Norsk Psykologforening, bd. 47, 2010.
T. Aqida Mush Ahmed, «Frihetsberøvet - imot din vilje, for ditt beste? De rettslige vilkårene for å etablere tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven §3-3 og forholdet til CRPD artikkel 14». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2017.
M. Ahmad, «Elektrokonvulsiv behandling (ECT) med samtykke og på tvang», Det medisinke fakultet. Universitet i Oslo, 2016.
M. Ahmad, «Elektrokonvulsiv behandling (ECT) med samtykke og på tvang». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2016.
O. Gjerløw Aasland, Husum, T. L., Førde, R., og Pedersen, R., «Store forskjeller i holdninger til tvang blant fagfolk i psykiatrien», Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, bd. 138, nr. 9, 2018.
H. Aasen, «Frivillighet, tvang og menneskeverd ved innleggelse i det psykiske helsevernet: Etiske og juridiske utfordringer», Tidsskrift for Norsk Psykologforening, bd. 46, 2009.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no