Eksporter 18 resultater:
Filtre: Første Bokstav I Etternavn is D  [Slett Alle Filtre]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
S. Dunseth, «Kan man forsvare selvmord? En diskusjon om rasjonelle selvmord i psykisk helsevern», Det medisinske fakultet. Universitet i Oslo, 2017.
J. Dullum, «Rettsliggjøring og rettssikkerhet i psykiatrien», Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt., 2008.
N. Duenger, «Emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse og bruk av tvang. Hvordan kan vi som sykepleiere forebygge utagerende atferd som ofte fører til bruk av tvangsmidler?». Høgskolen i Gjøvik, 2008.
K. Drivenes, «Oppfølging av legemiddelbruken til pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold», Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Universitet i Oslo, 2014.
K. Drivenes, Bergan, S., og Sæther, O., «Drug therapy among patients subject to outpatient compulsory mental health care», European Journal for Person centered healthcare, bd. 38, 2016.
T. Drangsland, «Adgangen til tvangsbehandling med legemidler i det psykiske helsevern». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2010.
R. R. Diseth, «Compulsory Mental Health Care in Norway: A Study of the Interface between the Law and Psychiatry», Universitetet i Oslo, DUO, 2013.
R. Diseth og Høglend, P., «Compulsory mental health care in Norway: The treatment criterion», International Journal of Law and Psychiatry, 2014.
R. R. Diseth og Høglend, P. A., «Potential legal protection problems in the use of compulsory commitment in mental health care in Norway», International Journal of Law and Psychiatry, bd. 34, 2011.
R. R. Diseth, Bøgwald, K. - P., og Høglend, P. A., «Attitudes among stakeholders towards compulsory mental health care in Norway», International Journal of Law and Psychiatry, 2011.
T. S. Deraas, Hansen, V., Giæver, A., og Olstad, R., «Acute psychiatric admissions from an out-of-hours Casualty Clinic; how do referring doctors and admitting specialists agree?», BMC Health Services Research (Open Access), bd. 6, 2006.
K. Davidsen, «Bruk av sikkerhetsseng og sikkerhetscelle i fengsel og i psykiatri-like inngrep, ulik rettssikkerhet?». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2019.
I. Danielsen, «Bruk av elektrokonvulsiv behandling (ECT) med samtykke og med nødrett som hjemmel. I hvilken grad finnes det rettshjemmel for behandlingsformen?». UiB, juridisk fakultet, Bergen, 2018.
M. Danielsen, «"Fribillettlovbryterne"». UiO, Det juridiske fakultet, 2011.
K. T. Dahm, Odgaard-Jensen, J., Husum, T. L., og Leiknes, K. A., «Interventions for reducing coercion in mental health for adults: A systematic review and the impact of updating», Journal of Brain Sciences, bd. 1, s. 1-23, 2015.
K. T. Dahm, Leiknes, K. A., Husum, T. L., Kirkehei, I., Hoffmann, B., Myrhaug, H. T., Brurberg, K. G., Dalsbø, T. K., og Reinar, L. M., «Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne», bd. nr 09-2012, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Oslo, 2012.
J. Dahlberg, Øverstad, S., Dahl, V., og Coman, A., «Autonomy and consent assessment for electroconvulsive therapy (ECT). A retrospective study of medical records», International Journal of Law and Psychiatry, bd. 77, 2021.
V. Kristine V. Dahl, «Finnes det et rettslig grunnlag for ECT-behandling under tvang?». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2021.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no