Eksporter 1 resultater:
Filtre: Første Bokstav I Etternavn is E and Forfatter is Øyvind Ekeberg  [Slett Alle Filtre]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
E
Ø. Ekeberg, «Tvangstiltak i norsk psykiatri», Tidsskrift for den norske legeforeningen, 2003.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no