Eksporter 2 resultater:
Filtre: Første Bokstav I Etternavn is F and Forfatter is Svein Friis  [Slett Alle Filtre]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
F
S. Friis, «Hva skal til for å redusere antall tvangsinnleggelser?», Tidsskrift for den norske legeforeningTidsskrift for den norske legeforening, 2001.
S. Friis, «Skjerming – straff eller støtte?», 2015. [Online]. Available: http://tidsskriftet.no/article/3273796.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no