Eksporter 1 resultater:
Filtre: Første Bokstav I Etternavn is F and Forfatter is Ann Færden  [Slett Alle Filtre]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
F
A. Færden, «Rehabilitering av psykiatriske langtidspasienter», Tidsskrift for Den norske legeforening, bd. 121, s. 3375-9, 2001.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no