Eksporter 1 resultater:
Filtre: Første Bokstav I Etternavn is F and Forfatter is Førde, R  [Slett Alle Filtre]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
F
R. Førde, Hovland, I. S., Syse, A., og Dunlop, O., «Paradokser og ulikheter i norsk helsevesen», Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, nr. 14, 2020.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no