Eksporter 1 resultater:
Filtre: Første Bokstav I Etternavn is F and Forfatter is Fleisje, Anniken  [Slett Alle Filtre]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
F
A. Fleisje, «Autonome anorektikere : Om det moralske grunnlaget for tvangsbehandling». UiO, Det humanistiske fakultet, Institutt for Filosofi, Oslo, 2011.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no