Eksporter 14 resultater:
Filtre: Første Bokstav I Etternavn is F  [Slett Alle Filtre]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
F
T. Jacob Teig Fagerheim, «Vilkårene for tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven § 3-3». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2010.
E. Feiring og Ugstad, K. Nordal, «Interpretations of legal criteria for involuntary psychiatric admission: a qualitative analysis», BMC health services research (Open Access), bd. 14, 2014.
K. K. Fjukstad, «Medbestemmelse ved alvorlig psykisk sykdom», Michaeljournal.no, bd. 17, nr. 24, s. 111-125, 2020.
A. Fleisje, «Autonome anorektikere : Om det moralske grunnlaget for tvangsbehandling». UiO, Det humanistiske fakultet, Institutt for Filosofi, Oslo, 2011.
F. H. I. Folkehelseinstituttet, «Systematisk kartleggingsoversikt: Tvangsmedisinering i psykisk helsevern». 2018.
S. Ø. Fossum, «Utvikling og testing av et spørreskjema for å kartlegge skjerming som metode i psykisk helsevern. En pilotstudie.», Medisinske fakultet. Sykepleiervitenskap., bd. Master. Universitetet i Oslo., DUO. Digitale utgivelser ved UIO. , 2011.
S. Friis, «Hva skal til for å redusere antall tvangsinnleggelser?», Tidsskrift for den norske legeforeningTidsskrift for den norske legeforening, 2001.
S. Friis, «Skjerming – straff eller støtte?», 2015. [Online]. Available: http://tidsskriftet.no/article/3273796.
N. L. D. Fuglseth, Gjestad, R., Mellesdal, L. Solrunn, Hunskaar, S., Ødegaard, K. Joachim, og Johansen, I. Hjulstad, «Factors associated with disallowance of compulsory mental healthcare referrals», Acta Psychiatrica Scandinavia, s. 1-9, 2016.
A. Furre, «Use of restraint acute psychiatric inpatient units for adolescents in Norway», Universitetet i Oslo, 2018.
A. Furre, Sandvik, L., Heyerdahl, S., Friis, S., Knutzen, M., og Hanssen-Bauer, K., «Characteristics of Adolescents Subjected to Restraint in Acute Psychiatric Units in Norway: A Case-Control Study», PubMed, 2014.
A. Færden, «Rehabilitering av psykiatriske langtidspasienter», Tidsskrift for Den norske legeforening, bd. 121, s. 3375-9, 2001.
R. Førde, Hovland, I. S., Syse, A., og Dunlop, O., «Paradokser og ulikheter i norsk helsevesen», Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, nr. 14, 2020.
R. Førde, Norvoll, R., Hem, M. H., og Pedersen, R., «Next of kin’s experiences of involvement during involuntary hospitalization and coercion», BMC Medical EthicsBMC Medical Ethics, bd. 17, 2016.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no