Eksporter 15 resultater:
Filtre: Første Bokstav I Etternavn is G  [Slett Alle Filtre]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
G
J. H. R. Gundersen og Rolstad, M., «Psykose og tvangsinnleggelse ved anorexia nevrosa», Tidsskrift for den norske lægeforening, bd. 109, s. 825-8, 1989.
H. Ø. Gundersen og Litschi, M., «Politi og ambulanse – samhandling ved tvangsinnleggelse: En teoretisk oppgave». Politihøgskolen, 2021.
B. Guddal, Gustad, K. Espegren, Sikveland, H., Stabursvik, J., og Årvik, M. Dahl, «Frivillige innleggelser i psykisk helsevern og manglende samtykkekompetanse. Et kvalitetsforbedringsprosjekt ved akuttpsykiatrisk mottak, Oslo Universitetssykehus, Ullevål». UiO, Institutt for helse og samfunn, Oslo, 2019.
M. Grønli, «Utvidelse av anvendelsesområdet for overføring til tvungent psykisk helsevern». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2009.
Ø. Grøneng, «En analyse av kontrollkommisjonene som rettssikkerhetsgaranti ved bruk av tvang i psykisk helsevern». Universitetet i Bergen, 2014.
K. Olav Grønbeck, «FIKK VI SOM FORTJENT? : En gjennomgang av lover og forskrifter som regulerer adgangen til tvungen behandling av personer med spiseforstyrrelser Jfr ny § 4-4b i psykisk helsevernloven». UiO, Det medisinske fakultet, Institutt for helseledelse og helseøkonomi, 2007.
E. Aase Grytten, «Brukermedvirkning i praksis. Lederes erfaring med brukermedvirkning i psykisk helsevern». UiO, Oslo, 2013.
M. Grini, ««Stor sannsynlighet» - En tolking og vurdering av det eksplisitte beviskravet «stor sannsynlighet» som kommer til uttrykk i vilkårene for å fatte vedtak om tvungent psykisk helsevern i psykisk helsevernloven § 3-3 nummer 3 bokstav a.». Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, 2015.
E. Dahl Grammeltvedt, «Tvangsmedisinering ved tvungent psykisk helsevern - Innføring av krav om manglende samtykkekompetanse og fylkesmannens klagebehandling av vedtak om tvangsmedisinering». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2018.
M. N. Gladheim, «Kravet til manglende samtykkekompetanse for etablering og gjennomføring av tvungent psykisk helsevern». UiB, juridisk fakultet, Bergen, 2020.
M. Gjesteby, «Tvungent psykisk helsevern i helseretten». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2007.
H. Gjermstad, «Helsefremmende omgivelser : et gårdsrom for sikkerhetspsykiatri ved nye Drammen sykehus». NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, 2019.
K. Gjelstad, Løvdahl, H., Ruud, T., og Friis, S., «Tvangsinnleggelser til psykiatrisk observasjon - blir de opphevet dagen etter?», Tidsskrift for Den norske legeforening, 2003.
W. I. Gamme, «Brukermedvirkning under skjerming i akuttpsykiatri. En kvalitativ studie av muligheter for medvirkning under tvangsbehandling.». Høyskolen i Oslo, 2011.
G. H. Gabrielsen, «Tvang i psykisk helsevern - Paulsrudutvalgets forslag i et diskrimineringsperspektiv», Kritisk juss, 2012.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no