Eksporter 13 resultater:
Filtre: Første Bokstav I Etternavn is J  [Slett Alle Filtre]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
J
J. Jorem, «Nødrett som tvangsgrunnlag ved gjennomføring av psykisk helsevern». UiO, Oslo, 2018.
L. Pernille B. Johnsen, «Hva er den reelle endringen ved innføringen av en kompetansebasert modell i vurderingen av tvang i psykisk helsevernloven?». Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet, Bergen, 2018.
L. Johnsen, Øysæd, H., Børnes, K., Moe, T. J., og Haavik, J., «A systematic intervention to improve patient information routines and satisfaction in a psychiatric emergency unit», Nordic Journal of Psychiatry, bd. 61, 2007.
A. R. Johansen, «Omsorg under rammen av tvang». [Drammen], s. 89 s., vedlegg, 2009.
I. Hjulstad Johansen, Morken, T., og Hunskaar, S., «How Norwegian casualty clinics handle contacts related to mental illness: A prospective observational study», International Journal of Mental Health Systems, bd. 6, s. 3, 2012.
T. E. Johansen og Helliesen, K. H., «Psykiatriambulanse Oslo 2020-en prosjektbeskrivelse», Oslo Met, Bachelor paramedic, Oslo, 2019.
I. Hjulstad Johansen, Mellesdal, L. Solrunn, Jørgensen, H. A., og Hunskaar, S., «Admissions to a Norwegian emergency psychiatric ward: patient characteristics and referring agents. A prospective study», Nordic Journal of Psychiatry, s. 40-48, 2012.
K. Voll Joakimsen og Kristiansen, I. Julie, «Hvordan møte aggresjon hos pasienter som er innlagt på en akutt psykiatrisk avdeling for å unngå bruk av tvang? - En kvalitativ systematisk litteratur oversikt.», Masteroppgave/UIS-HV/2018. University of Stavanger, Stavanger, 2018.
I. Joa, Hustoft, K., Anda, L. G., Brønnick, K., Nielssen, O., Johannessen, J. O., og Langeveld, J. H., «Public attitudes towards involuntary admission and treatment by mental health services in Norway», International Journal of Law and Psychiatry, bd. 55, nr. November-December 2017, s. 1-7, 2017.
B. Jesper og Aggernæs, H., «Coercion within Danish psychiatry compared with 10 other European countries», Nordic Journal of Psychiatry, bd. 66, 2012.
E. U. Jensen, «Bruk av tvang i psykisk helsevern». Universitetet i Oslo, Oslo, 2006.
P. S. J. Jardim, Borge, T. C., Dahm, K. T., Müller, A. E., og Hval, G., «Effekt av antipsykotika ved behandling uten pasientens samtykke sammenlignet med frivillig behandling», Folkehelseinstituttet - FHI, Oslo, 2021.
T. - L. Jansen, Danbolt, L. Johan, Hanssen, I., og Hem, M. H., «How may cultural and political ideals cause moral distress in acute psychiatry? A qualitative study», BMJ Psychiatry, bd. 23, nr. 22, 2022.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no