Eksporter 25 resultater:
Filtre: Første Bokstav I Etternavn is K  [Slett Alle Filtre]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
K
H. Kaasa og Repål, A., «Politi og psykiatri. En deskriptiv analyse.». Rapport fra politiet, Helse Sør-Øst og Psykiatrien i Vestfold HF, 2010.
B. Kalseth, Bremnes, R., og Mjøs, M., «Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern 2018». Helsedirektoratet, 2019.
B. Kalseth, Bremnes, R., og Mjøs, M., «Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern 2017». Helsedirektoratet, 2019.
B. Martine Sk Kalvøy, «Tvang og rettssikkerhet. En drøftelse av psykisk helsevernloven § 3-3 nr. 6». UiB, juridisk fakultet, 2015.
E. Margrete N. Karagøz, «Bostedsløse pasienter og tvungent psykisk helsevern - En kvalitativ studie av vedtaksansvarliges erfaringer». Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin, Oslo, 2018.
V. Karlsen, «Nødrett i psykisk helsevesen - straffritak eller behandlingsplikt?». UiT, Det helsevitenskapelige fakultet, Tromsø, 2006.
R. Kiperberg, «Autonomi og menneskeverd i møte hos tvangsutsatte mennesker», Høgskolen i Molde, Molde, 2020.
L. Kjellin, Høyer, G., Engberg, M., Kaltiala-Heino, R., og Sigurjónsdóttir, M., «Differences in perceived coercion at admission to psychiatric hospitals in the Nordic countries», Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, bd. 41, 2006.
T. Kjærvik, «Adgangen til å gi helsehjelp med tvang til pasienter som mangler samtykkekompetanse», Det juridiske fakultet. Universitet i Oslo, 2017.
M. Knutzen og m.fl., Tvangsmiddelbruk er ikke behandling. Hertervig Forlag: , 2010.
M. Knutzen, Tvangsmidler, relasjoner og krenkelse. Hertervig forlag, 2005.
M. Knutzen, Sandvik, L., Hauff, E., Opjordsmoen, S., og Friis, S., «Association between patients’ gender, age and immigrant background and use of restraint—A 2-year retrospective study at a department of emergency psychiatry», Nordic Journal of Psychiatry, bd. 61, 2007.
M. Knutzen, Bjørkly, S., Eidhammer, G., Lorentzen, S., Mjøsund, N. H., Opjordsmoen, S., Sandvik, L., og Friis, S., «Characteristics of patients frequently subjected to pharmacological and mechanical restraint—A register study in three Norwegian acute psychiatric wards», Psychiatry Research, 2013.
M. Knutzen, Mjosund, N. H., Eidhammer, G., Lorentzen, S., Opjordsmoen, S., Sandvik, L., og Friis, S., «Characteristics of Psychiatric Inpatients Who Experienced Restraint and Those Who Did Not: A Case-Control Study», Psychiatric Services, 2011.
M. Knutzen, «Bruk av tvangsmidler i en psykiatrisk akuttavdeling årene 1994-1999». Universitetet i Oslo, Oslo, 2001.
M. Knutzen, «Tvangsmidler i psykiatriske akuttavdelinger. Hvordan brukes de og hva kjennetegner pasientene?», Universitetet i Oslo, 2013.
M. Knutzen, Bjørkly, S., Eidhammer, G., Lorentzen, S., Mjøsund, N. H., Opjordsmoen, S., Sandvik, L., og Friis, S., «Mechanical and pharmacological restraints in acute psychiatric wards — Why and how are they used?», Psychiatry Research, 2012.
R. E. Kogstad, Ekeland, T. - J., og Hummelvoll, J. Kaare, «In defence of a humanistic approach to mental health care: recovery processes investigated with the help of clients; narratives on turning points and processes of gradual change», Journal of psychiatric and mental health nursingJournal of psychiatric and mental health nursing, bd. 18, 2011.
R. E. Kogstad, «Protecting mental health clients' dignity — The importance of legal control», International Journal of Law and Psychiatry, bd. 32, 2009.
R. Kogstad, Ekeland, T. - J., og Hummelvoll, J. K., «The Knowledge Concealed in Users' Narratives, Valuing Clients' Experiences as Coherent Knowledge in Their Own Right», Advances in Psychiatry, bd. 2014, s. 7, 2014.
H. Koleib, «Skjerming i akuttpsykiatriske avdelinger». UiS, Stavanger, 2009.
G. H. Kristiansen, Rydheim, S. H., og (red.), E. M. T., «Drøm i våken tilstand», Abstrakt forlag, 2013.
R. A. Kroken, Johnsen, E., Ruud, T., Wentzel-Larsen, T., og Jørgensen, H. A., «Treatment of schizophrenia with antipsychotics in Norwegian emergency wards, a cross-sectional national study», BMC Psychiatry (Open Access), 2009.
N. Kunøe, Nussle, H. Martin, og Indregard, A. - M., «Protocol for the Lovisenberg Open Acute Door Study (LOADS): a pragmatic randomised controlled trial to compare safety and coercion between open-door policy and usual-care services in acute psychiatric inpatients», BMJ open, bd. 16, nr. 12, 2022.
E. Andrea H Kvistad, «Omsorg under bruk av mekanisk tvang i tvungent psykisk helsevern», Høgskulen på Vestlandet, bachelor i vernepleie, 2019.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no