Eksporter 1 resultater:
Filtre: Første Bokstav I Etternavn is N and Forfatter is Lena Kristine Bugge Nordberg  [Slett Alle Filtre]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
N
L. K. B. Nordberg, «Suicidalitet og tvang. Juridiske og etiske aspekter ved bruk av tvang overfor suicidale pasienter.», Medisinske fakultet, bd. Master. Universitetet i Oslo, DUO. Digitale utgivelse for UIO, 2011.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no