Eksporter 1 resultater:
Filtre: Første Bokstav I Etternavn is N and Forfatter is Åshild Nordbotten  [Slett Alle Filtre]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
N
Å. Nordbotten, «Bruk av tvangsmidler ved Psykisk helse- og rusklinikken, UNN HF». UiT - Norges arktiske universitet (Open Access), Tromsø, 2020.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no