Eksporter 12 resultater:
Filtre: Første Bokstav I Etternavn is O  [Slett Alle Filtre]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
O
M. Olafsen, «Økt selvbestemmelse? Har det nye vilkåret om samtykkekompetanse i psykisk helsevernloven §3-3 nr. 4 fungert etter sin hensikt?». UiO, Oslo, 2020.
S. Olaisen og Østmo, A. M., «Et litteraturstudium om lidelsen schizofreni knyttet opp mot bruken av tvang i psykiatrien». Universitetet i tromsø, 2012.
M. Oldernes, «"Elektrosjokk på vaklende grunnlag" - en vurdering og gjennomgang av det rettslige grunnlaget for gjennomføring av elektrokonvulsiv behandling i strid med psykisk helsevernloven § 4-4 annet ledd». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2016.
M. Elin Olsen, «ECT og nødrett. Er ECT på nødrettsgrunnlag i tråd med lovkravet i Grunnloven § 113?». UiT, juridisk fakultet, Tromsø, 2018.
P. Thomas Omholt, «Overføring til tvungent psykisk helsevern : Nærmere om straffeloven § 39». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2004.
S. Opjordsmoen, Friis, S., Melle, I., Haahr, U., Johannessen, J. O., Larsen, T. K., Røssberg, J. Ivar, Rund, B. Rishovd, Simonsen, E., Vaglum, P., og McGlashan, T. H., «A 2‐year follow‐up of involuntary admission’s influence upon adherence and outcome in first‐episode psychosis», Acta Psychiatrica ScandinavicaActa Psychiatrica Scandinavica, bd. 121, 2010.
A. Opsal, Kristensen, Ø., Ruud, T., Larsen, T. K., Grawe, R. W., og Clausen, T., «Substance abuse in patients admitted voluntarily and involuntarily to acute psychiatric wards: a national cross-sectional study», Norsk EpidemiologiNorsk Epidemiologi, 2011.
A. Opsal, Kristensen, Ø., Vederhus, J. - K., og Clausen, T., «Perceived coercion to enter treatment among involuntarily and voluntarily admitted patients with substance use disorders», BMC Health Services Research 2016, bd. 16:656, 2016.
A. Opsal, Kristensen, Ø., og Clausen, T., «Readiness to change among involuntarily and voluntarily admitted patients with substance use disorders», Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, bd. 14, 2019.
A. Opsal, «Involuntarily admitted patients with substance use disorders», UiO, 2013.
H. J. Orefellen, «Frihet fra psykiatrisk tvang? Det menneskerettslige vern mot frihetsberøvelse og tvangsbehandling i psykisk helsevern - i lys av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.», Juridiske fakultet, bd. Master. University of Oslo, DUO. Digitale utgivelser ved UIO., 2011.
S. O. Ose og Pettersen, I., «Døgnpasienter i psykisk helsevern for voksne (PHV), 20. november 2012», SINTEFSINTEF. SINTEF, 2014.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no