Eksporter 13 resultater:
Filtre: Første Bokstav I Etternavn is P  [Slett Alle Filtre]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
P
M. Prytz og Harkestad, K., «"It's not a life of war and conflict": experienced therapists' views on negotiating a therapeutic alliance in involuntary treatment», Ann Gen Psychiatry, nr. 18:9, 2019.
O. Trygve Polden, «Hvordan skape en terapeutisk allianse til en pasient i psykose innlagt på tvang i akuttpsykiatrien?». NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for psykisk helse, 2021.
Pingvinen, «Tvang i hjemmet», 2013.
I. Lise Pedersen, «Bruk av tvangsmidler etter lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern § 4-8». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2008.
R. Pedersen, Nortvedt, P., Ribe, E., og Keeping, D., Etikk i psykiske helsetjenester. Oslo: Gyldendal akademisk, 2017.
P. B. Pedersen og Eide, W. D., «Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern 2016». Helsedirektoratet, 2018.
K. L. Pedersen, «Pårørendes opplevelse av politiassistert tvangsinnleggelse i psykiatrisk institusjon», Sykepleien Forskning, bd. 3, 2008.
P. D. Pedersen, Hellevik, V., og Skui, H., «Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern 2015». Helsedirektoratet, 2015.
A. C. Pawlica, «Private hjem som utstillingsvindu og tildekket miskjent tvang? : om re-oppdragelse av psykisk lidende og påføring av samfunnets orden», 2018.
A. R. Pasereanu, Opsal, A., Vederhus, J. - K., Kristensen, Ø., og Clausen, T., «Quality of life improved following in-patient substance use disorder treatment», Health and Quality of Life Outcomes, 2015.
A. R. Pasareanu, Vederhus, J. - K., Opsal, A., Kristensen, Ø., og Clausen, T., «Mental distress following inpatient substance use treatment, modified by substance use; comparing voluntary and compulsory admissions», BMC Health Services Research 2017, bd. 17:5, 2017.
A. R. Pasareanu, Vederhus, J. - K., Opsal, A., Kristensen, Ø., og Clausen, T., «Improved drug-use patterns at 6 months post-discharge from inpatient substance use disorder treatment: results from compulsorily and voluntarily admitted patients», BMC Health Services Research 2016, 2016.
K. H. Paasche, «Etablering av tvungent psykisk helsevern - et menneskerettslig perspektiv», Det juridiske fakultet. Universitet i Oslo, 2017.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no