Eksporter 29 resultater:
Filtre: Første Bokstav I Etternavn is R  [Slett Alle Filtre]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
R
K. Røtvold og Wynn, R., «Involuntary psychiatric admission: how the patients are detected and the general practitioners’ expectations for hospitalization. An interview-based study», International Journal of Mental Health Systems, bd. 10, 2016.
K. Røtvold og Wynn, R., «Involuntary psychiatric admission: Characteristics of the referring doctors and the doctors’ experiences of being pressured», Nordic Journal of PsychiatryNordic Journal of Psychiatry, bd. 69, 2015.
K. Røtvold og Wynn, R., «How involuntary admission might have been avoided: An interview study of referring general practitioners», European Psychiatry, bd. 41, 2017.
I. Storm Røsaasen, «Betydning av tvang i behandling av pasienter med anorexia nervosa». UiO, Det medisinske fakultet, Oslo, 2021.
E. Marie Tvei Rødby, «Tvungent psykisk helsevern : Avveiningen mellom hensynet til enkeltmenneskets rett til å bestemme over eget liv, og samfunnets behov for vern fra psykisk syke som setter andres liv eller helse i fare». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2012.
M. Rø, «Diskurser i psykisk helsevern: En analyse av hvordan selvbestemmelse og tvang kommuniseres i psykisk helsevern». Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Masteroppgave, 2012.
S. H. Rydheim, «Tvangsinnleggelser som praksis kan ikke fortsette», Blogg, 2012.
S. H. Rydheim, «Egne erfaringer med tvang i psykisk helsevern : en artikkel om tvangsproblematikk sett fra et brukerperspektiv», Impuls, Oslo, 2012.
S. H. Rydheim, «Viktige stemmer», Erfaringskompetanse.no, Nett, 2013.
T. Ruud, Rognaldsen, M., Haugom, E. Woldsengen, og Hynnekleiv, T., «Hva er skjerming? Utvikling av kunnskapsbasert og pålitelig måling av skjerming i døgnavdelinger i psykisk helsevern», Akuttnettverket.no, 2019.
J. Rugkåsa, Nyttingnes, O., Simonsen, T. Breines, Benth, J. Šaltytė, Lau, B., Riley, H., Løvsletteng, M., Christensen, T. B., Austegard, A. - T. Andersen, og Høyer, G., «The use of outpatient commitment in Norway: Who are the patients and what does it involve?», 2018.
K. Rotvold og Wynn, R., «Involuntary psychiatric admission: Characteristics of the referring doctors and the doctors' experiences of being pressured», Nordic Journal of Psychiatry, s. 1-7, 2014.
R. Rosenqvist, Rettspsykiatri. Oslo: Universitetsforl., 2009, s. 144 s.
O. H. Robak, «Tvangsinnleggelser i psykiatrien», Tidsskrift for den norske lægeforening, bd. 117, s. 1736-7, 1997.
J. Olav Roaldset og Bjørkly, S., «Patients' own statements of their future risk for violent and self-harm behaviour: A prospective inpatient and post-discharge follow-up study in an acute psychiatric unit», Psychiatry Research, 2010.
J. O. Roaldset, Hartvig, P., og Bjørkly, S., «Can lipid analysis help identify repeatedly violent patients after discharge from acute psychiatry?», Psychiatry Research, 2013.
H. Risa, «Tvingende nødvendig?». NTNU, Trondheim, s. II, 86 s. : ill., 2005.
H. Riley, «When coercion moves into your home. A study of outpatient commitment in Northern Norway», Universitetet i Tromsø, Tromsø, Norge, 2016.
H. Riley, Høyer, G., og Lorem, G. F., «‘When coercion moves into your home’ – a qualitative study of patient experiences with outpatient commitment in Norway», Health & Social Care in the Community, 2014.
H. Riley, Sharashova, E., Rugkåsa, J., Nyttingnes, O., Christensen, T. B., Austegard, A. - T. Andersen, Løvsletten, M., Lau, B., og Høyer, G., «Out-patient commitment order use in Norway: incidence and prevalence rates, duration and use of mental health services from the Norwegian Outpatient Commitment Study», BJPsych Open, nr. Sep; 5(5): e75, 2019.
S. Klæbo Reitan, Helvik, A. - S., og Iversen, V., «Use of mechanical and pharmacological restraint over an eight-year period and its relation to clinical factors», bd. 72, nr. 1, s. 24-30, 2017.
M. Rehman, «Should Dignity be Compromised?- Contextualizing the Relation Between Coercive Treatment and Dignity, from the Perspective of Persons with Experience from Norwegian Mental Health Care Facilities.». Universitetet i Sør-Norge, Kongsberg, 2018.
H. S. Ramstad, «En diskusjon om fenomenet tvang og hvilke tiltak som medvirker til en reduksjon i bruk av tvang i psykisk helsevern». UiO, Psykologisk institutt, Oslo, 2019.
S. C. S. Ramdal, «Gjennom underkastelse mot selvstendighet». Københavns Universitet, 2013.
K. Raknerud og Thevakumar, T., «Hvordan kan sykepleier redusere opplevelsen av tvang til pasienter med schizofreni under skjerming i psykiatrisk enhet?», NTNU, Institutt for helsevitenskap, Gjøvik, 2020.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no