Eksporter 14 resultater:
Filtre: Første Bokstav I Etternavn is V  [Slett Alle Filtre]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
V
T. Egil Viblemo, Syse, A., Ellingsen, F., Olsen, L. Oscar, og -Bragdø-Ellenes, S., «Evaluering av kvaliteten på tvangsvedtak», Oxford Research AS, 2017.
T. Vestheim, «Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold - effekt av TID og trygghet», Best PracticeBest Practice. 2011.
M. Veland og Jacob, A., «Bruker mindre tvang», Sykepleien, 2016.
M. Veland og Jacob, A., «Jobber for mindre tvang. Et pilotprosjekt på Lovisenberg sykehus tar sikte på å redusere bruken av tvangsmidler.». Sykepleien, 2014.
H. Vedum, «Forsvarlig helsehjelp i tvungent psykisk helsevern», Det juridiske fakultet. Universitet i Oslo, 2016.
E. Vatne, «Bruk av tvangsmidler ved en akuttpsykiatrisk avdeling». Høgskolen i Innlandet, 2015.
J. Vatne, «Hvordan kan sykepleier kommunisere med psykotiske pasienter for å forebygge bruken av mekaniske tvangsmiddel på akutt psykiatrisk sengepost?», VID vitenskapelige høgskole, Bachelor i sykepleie - Diakonhjemmet, Oslo, 2020.
E. Valenti, Banks, C., Calcedo-Barba, A., Bensimon, C., Hoffmann, K. - M., Pelto-Piri, V., Jurin, T., Mendoza, O., Mundt, A., Rugkåsa, J., Tubini, J., og Priebe, S., «Informal coercion in psychiatry: a focus group study of attitudes and experiences of mental health professionals in ten countries», The International Journal for Research in Social and Genetic Epidemiology and Mental Health Services, bd. 50, 2015.
L. Valderhaug, «Bruk av mekaniske tvangsmidler i psykiatrisk institusjon for døgnopphold». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2015.
M. Balsvik Valan, «Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern : Straffeloven § 39». UiO, Det juridiske fakultet, Oslo, 2011.
A. F. Vågan, «Tvangsinnleggelser ved en psykiatrisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge». UiT, Det helsevitenskapelige fakultet, 2002.
arne vaaler, Morken, G., Fløvig, J. Chr, Iversen, V. C., og Linaker, O. M., «Effects of a psychiatric intensive care unit in an acute psychiatric department», Nordic Journal of Psychiatry, bd. 60, 2006.
arne vaaler, Morken, G., Fløvig, J. Chr, Iversen, V. C., og Linaker, O. M., «Substance abuse and recovery in a Psychiatric Intensive Care Unit», Gen Hospital Psychiatry, bd. 28, s. 65-70, 2006.
arne vaaler, Morken, G., og Linaker, O. M., «Effects of different interior decorations in the seclusion area of a psychiatric acute ward», Nordic Journal of Psychiatry, bd. 59, s. 19-24, 2005.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no