Eksporter 26 resultater:
Filtre: Første Bokstav I Etternavn is T  [Slett Alle Filtre]
Fagfellevurderte artikler
S. Heskestad og Tytlandsvik, M., «Brukerstyrte kriseinnleggelser ved alvorlig psykisk lidelse», Tidsskrift for den norske legeforening, 2008.
I. B. Larsen og Terkelsen, T. B., «Coercion in a locked psychiatric ward: Perspectives of patients and staff», Nursing Ethics, 2013.
T. B. Terkelsen og Larsen, I. B., «Fear, danger and aggression in a Norwegian locked psychiatric ward: Dialogue and ethics of care as contributions to combating difficult situations», Nursing Ethics, 2016.
M. Brekke Rabben og Thomassen, Ø., «Humane treatment versus means of control: coercive measures in Norwegian high-security psychiatry, 1895–1978», History of Psychiatry, bd. 30, nr. 4, 2019.
E. Valenti, Banks, C., Calcedo-Barba, A., Bensimon, C., Hoffmann, K. - M., Pelto-Piri, V., Jurin, T., Mendoza, O., Mundt, A., Rugkåsa, J., Tubini, J., og Priebe, S., «Informal coercion in psychiatry: a focus group study of attitudes and experiences of mental health professionals in ten countries», The International Journal for Research in Social and Genetic Epidemiology and Mental Health Services, bd. 50, 2015.
T. B. Terkelsen og Larsen, I. B., «The locked psychiatric ward: Hotel or detention camp for people with dual diagnosis», Journal of Mental Health, bd. 22, 2014.
S. Blesvik, Diseth, R., Husum, T. L., Kogstad, R., Orefellen, H. J., og Thune, G. H., «Menneskerettigheter også for psykiatriske pasienter i Norge?», 2006.
A. Thorvik, «Noen ganger er det kanskje nødvendig. Om egenopplevelse av tvunget vern ved suicidalitet», Tidsskriftet Suicidologi, bd. 17, 2012.
K. Tøgersen, Bjerke, E., Gjelstad, K., og Ruud, T., «Psykiatriske tvangsinnleggelser i Østfold i 2000 og 2010», Tidsskrift for Den norske legeforening, 2014.
F. Skorpen, Thorsen, A. A., Forsberg, C., og Rehnsfeldt, A. W., «Suffering related to dignity among patients at a psychiatric hospital», Nursing Ethics, bd. 21, s. 148-62, 2014.
F. Skorpen, Thorsen, A. A., Forsberg, C., og Rehnsfeldt, A. W., «Suffering related to dignity among patients at a psychiatric hospital», Nurse Ethics, bd. 21, s. 148-62, 2014.
T. Tørrissen, «Tvangsinnleggelser i en akuttpsykiatrisk post», 2007.
T. B. Terkelsen og Larsen, I. B., «Tvangsmedisinering som permanent unntakstilstand. Erfaringer fra feltarbeid», Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 2012.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no