Eksporter 4 resultater:
Filtre: Første Bokstav I Etternavn is U  [Slett Alle Filtre]
Masteroppgaver
E. Marie Bleikelia, Haugen, C. Hagen, Svingen, N. Madelene B., og Ulvestad, I., «Forebygging i akuttpsykiatrien». NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for helsevitenskap Gjøvik, bachelor i sykepleie, Gjøvik, 2019.
K. N. Ugstad, «Understanding and interpreting the process behind compulsory admissions: A qualitative study». Universitetet i Oslo, 2013.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no