Eksporter 28 resultater:
Filtre: Første Bokstav I Etternavn is E  [Slett Alle Filtre]
2009
M. Ellingsdalen, «Frihet fra tvang en forutsetning for frivillighet», Tidsskrift for psykisk helsearbeid, bd. 6, 2009.
G. Egeli, «Samtykke til psykisk helsevern og forholdet mellom frivillighet og tvang», Juridiske fakultet, bd. Master. Universitetet i Oslo, DUO: Digitale utgivelser ved UIO, 2009.

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no