Forfattere År Tittel
Anda, S.O. 2010 Åpen innleggelse gav bedre liv
Bjøntegård, K.Sunniva; Berge, T.; Ekern, P.; Osnes, K.; Vedlog, A.Helene 2020 Bruker spør bruker om opplevelser med tvangsvedtak i psykisk helsevern
Bjørgen, D.; Norvoll, R.; Husum, T.L. 2016 Hvordan forebygge tvang?
Bjørgen, D.; Storvold, A.; Norvoll, R.; Husum, T.L. 2014 Alternativer til tvang 1. Sett fra et bruker- og fagperspektiv
Eikenes, S.; Mjøen, I.Onsrud 2020 Mitt liv, mitt valg: En kvalitativ studie om pasienters erfaringer med brukerstyrte sengeplasser
Ellingsdalen, M. 2009 Frihet fra tvang en forutsetning for frivillighet
Ellingsdalen, M.; Skree, L. 2012 Trygghet - frihet - håp : om medisinfrie alternativer i psykisk helse
Esser, S.Maria 2017 Det større bildet Helsepersonellets opplevelse av å tvangsernære pasienter ved behandling av anorexia nervosa
Førde, R.; Norvoll, R.; Hem, M.H.; Pedersen, R. 2016 Next of kin’s experiences of involvement during involuntary hospitalization and coercion
Grytten, E.Aase 2013 Brukermedvirkning i praksis. Lederes erfaring med brukermedvirkning i psykisk helsevern
Hammervold, U.E. 2009 Brukererfaringer knyttet til anvendelse av tvang i psykisk helsevern
Haugom, E.W.; Stensrud, B.; Beston, G.; Ruud, T.; Landheim, A.S. 2022 Experiences of shared decision making among patients with psychotic disorders in Norway: a qualitative study
Hem, M.H.; Pedersen, R.; Norvoll, R.; Molewijk, B. 2015 Evaluating clinical ethics support in mental healthcare: a systematic literature review
Hernes, R. 2021 En kvalitativ studie av helsepersonells erfaringer i fra arbeid i norsk sikkerhetspsykiatri
Husum, T.L. 2018 "A plea for recognition" Users' experience of humiliation during mental health care
Husum, T.L.; Norvoll, R. 2014 Alternativer til tvang 2. Sett fra et fag- og forskningsperspektiv.
Jansen, T.L.; Danbolt, L.Johan; Hanssen, I.; Hem, M.H. 2022 How may cultural and political ideals cause moral distress in acute psychiatry? A qualitative study
Kristiansen, G.H.; Rydheim, S.H.; (red.), E.M.T. 2013 Drøm i våken tilstand
Lauveng, A.; Skuterud, A. 2021 Bruk av tvang innen psykisk helsevern – erfaringer fra pasienter, pårørende og ansatte
Legernes, E. 2016 En narrativ undersøkelse av menneskers historier om psykisk helsevern, krenkelser og selvforståelse

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no