Forfattere År Tittelsorter i synkende rekkefølge
Husum, T.L. 2018 "A plea for recognition" Users' experience of humiliation during mental health care
Stensrud, B.; Hoyer, G.; Beston, G.; Granerud, A.; Landheim, A.S. 2016 "Care or control?": a qualitative study of staff experiences with outpatient commitment orders
Bjørgen, D.; Storvold, A.; Norvoll, R.; Husum, T.L. 2014 Alternativer til tvang 1. Sett fra et bruker- og fagperspektiv
Husum, T.L.; Norvoll, R. 2014 Alternativer til tvang 2. Sett fra et fag- og forskningsperspektiv.
Anda, S.O. 2010 Åpen innleggelse gav bedre liv
Lauveng, A.; Skuterud, A. 2021 Bruk av tvang innen psykisk helsevern – erfaringer fra pasienter, pårørende og ansatte
Bjøntegård, K.Sunniva; Berge, T.; Ekern, P.; Osnes, K.; Vedlog, A.Helene 2020 Bruker spør bruker om opplevelser med tvangsvedtak i psykisk helsevern
Hammervold, U.E. 2009 Brukererfaringer knyttet til anvendelse av tvang i psykisk helsevern
Grytten, E.Aase 2013 Brukermedvirkning i praksis. Lederes erfaring med brukermedvirkning i psykisk helsevern
Esser, S.Maria 2017 Det større bildet Helsepersonellets opplevelse av å tvangsernære pasienter ved behandling av anorexia nervosa
Martinsen, E.H.; Weimand, B.M.; Norvoll, R. 2019 Does coercion matter? Supporting young next-of-kin in mental health care
Kristiansen, G.H.; Rydheim, S.H.; (red.), E.M.T. 2013 Drøm i våken tilstand
Rydheim, S.H. 2012 Egne erfaringer med tvang i psykisk helsevern : en artikkel om tvangsproblematikk sett fra et brukerperspektiv
Legernes, E. 2016 En narrativ undersøkelse av menneskers historier om psykisk helsevern, krenkelser og selvforståelse
Hem, M.H.; Pedersen, R.; Norvoll, R.; Molewijk, B. 2015 Evaluating clinical ethics support in mental healthcare: a systematic literature review
Stensrud, B. 2016 Experiences with outpatient commitment orders from the perspectives of patients, relatives and staff - A qualitative study
Ellingsdalen, M. 2009 Frihet fra tvang en forutsetning for frivillighet
Bjørgen, D.; Norvoll, R.; Husum, T.L. 2016 Hvordan forebygge tvang?
Martinsen, E.H.; Weimand, B.M.; Pedersen, R.; Norvoll, R. 2017 Hvordan snakke med unge som har sett tvang mot familiemedlemmer?
WSO, 2014 Menneskerettighetsarbeidet 2014

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no