Forfattere År Tittel
Aasen, H. 2009 Frivillighet, tvang og menneskeverd ved innleggelse i det psykiske helsevernet: Etiske og juridiske utfordringer
Aasland, O.Gjerløw; Husum, T.L.; Førde, R.; Pedersen, R. 2018 Store forskjeller i holdninger til tvang blant fagfolk i psykiatrien
Ahmad, M. 2016 Elektrokonvulsiv behandling (ECT) med samtykke og på tvang
Ahmed, T.Aqida Mush 2017 Frihetsberøvet - imot din vilje, for ditt beste? De rettslige vilkårene for å etablere tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven §3-3 og forholdet til CRPD artikkel 14
Andresen, L.Marie Svee 2015 Dom på tvungent psykisk helsevern - materielle vilkår for å etablere og opprettholde reaksjonen
Aslaksen, M. 2017 Idealer om brukermedvirkning i tvungent psykisk helsevern
Bakke, L.Håvard 2021 Mer av det som ikke virker. Om målet om å redusere bruken av tvungent psykisk helsevern, med særlig vekt på vilkåret om manglende samtykkekompetanse
Beck, N.Berit 2018 Strafferettslig og helserettslig tvungent psykisk helsevern
Belsnes, M.E.; Thodesen, H.U. 2020 Lovendring i lov om psykisk helsevern og følgene av de sett fra tre perspektiver: bruker-, helsepersonell og samfunnsperspektiv
Bernt, J.F. 2009 Vurdering av behandlingsvilkåret i psykisk helsevernloven
Blaasvær, N.Aakre 2013 Etablering av tvungent psykisk helsevern. En fremstilling og redegjørelse av de motstridende hensyn som gjelder ved etablering av tvungent psykisk helsevern etter phlsvl. § 3-3
Blesvik, S.; Diseth, R.; Husum, T.L.; Kogstad, R.; Orefellen, H.J.; Thune, G.H. 2006 Menneskerettigheter også for psykiatriske pasienter i Norge?
Brastad, E.Kirkeby 2018 Status for det nye vilkåret om samtykkekompetanse etter psykisk helsevernloven § 3-3
Brekke, C. 2003 Straffelovens nye særreaksjoner : En fremstilling og vurdering av reglene om straffelovens særreaksjoner forvaring og dom på overføring til tvungent psykisk helsevern
Briskodden, A.Lafton 2017 Straffri, men fengslet: Overføring fra tvungent psykisk helsevern til anstalt under kriminalomsorgen, jf. psykisk helsevernloven § 5-6
Brudal, L.Kristin 2010 Fremstilling og vurdering av vilkårene for tvungent psykisk helsevern i Psykisk helsevernloven § 3-3(1) - særlig om forholdet til menneskerettighetene
Dahl, V.Kristine V. 2021 Finnes det et rettslig grunnlag for ECT-behandling under tvang?
Dahlberg, J.; Øverstad, S.; Dahl, V.; Coman, A. 2021 Autonomy and consent assessment for electroconvulsive therapy (ECT). A retrospective study of medical records
Diseth, R.R. 2013 Compulsory Mental Health Care in Norway: A Study of the Interface between the Law and Psychiatry
Diseth, R.R.; Høglend, P.A. 2011 Potential legal protection problems in the use of compulsory commitment in mental health care in Norway

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no