Forfattere År Tittel
Hatling, T. 2013 Bruk av tvang i psykiske helsetjenester
Haugland, K.Kise; Røstbakken, T. 2018 God fagutøvelse hindrer ikke overgrep
Hem, M.H.; Gjerberg, E.; Husum, T.L.; Pedersen, R. 2016 Ethical challenges when using coercion in mental healthcare: A systematic literature review
Hofmann, B. 2007 Det moralske grunnlaget for å vurdere samtykkekompetanse
Holst, Ø. 2020 Samfunnsvernets begrensninger: En kritisk analyse av lovverket for gjennomføring av dom på tvungent psykisk helsevern
Hult, V.Thoresen 2016 Tilbakeførende endringer. En fremstilling av lovverket mot opphør av rettskraftig dom på overføring til tvungent psykisk helsevern
Hunshamar, P.Ånund 2014 De materielle vilkår for etablering og opprettholdelse av tvungent psykisk helsevern - En fremstilling og vurdering, med vekt på pasienters rettssikkerhet og selvbestemmelsesrett
Hustoft, K.; Larsen, T.K.; Auestad, B.; Joa, I.; Johanessen, J.O.; Ruud, T. 2013 Predictors of involuntary hospitalizations to acute psychiatry
Husum, T.Lossius; Pedersen, R.; Hem, M.Helene 2017 En brytningstid i synet på psykiske vansker og behandling - Etiske utfordringer ved bruk av tvang
Husum, T.L.; Hjort, H. 2009 Menneskerettigheter i psykisk helsevern (Human rights in mental health care).
Husum, T.L.; Hem, M.H.; Pedersen, R. 2018 En studie av synet på etiske utfordringer relatert til arbeid med bruk av tvang hos ansatte i psykiske helsetjenester
Høyer, G. 1985 Tvangsinnleggelser og tvangsretensjon i psykiatriske institusjoner-en sammenligning av regelverk og praksis i de skandinaviske land
Høyer, G. 1986 Tvungent psykisk helsevern i Norge
Høyer, G. 2000 On the justification for civil commitment
Høyer, G.; Dalgard, O.S. 2002 Lærebok i rettspsykiatri
Høyer, G.; Kjellin, L.; Engberg, M.; Kaltiala-Heino, R.; Nilstun, T.; Sigurjonsdottir, M.; Syse, A. 2002 Paternalism and autonomy: A presentation of a Nordic study on the use of coercion in the mental health care system
Iversen, K.I.; Høyer, G.; Sexton, H.C. 2007 Coercion and patients atisfaction on psychiatric acute wards
Iversen, K.I.; Høyer, G.; Sexton, H.; Grønli, O.K. 2002 Perceived coercion among patients admitted to acute wards in Norway
Jesper, B.; Aggernæs, H. 2012 Coercion within Danish psychiatry compared with 10 other European countries
Johnsen, L.Pernille B. 2018 Hva er den reelle endringen ved innføringen av en kompetansebasert modell i vurderingen av tvang i psykisk helsevernloven?

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no