Forfatter Year of Publication Tittel
Kjetil Hustoft 2013 Predictors of involuntary hospitalizations to acute psychiatry
Tonje Lossius Husum 2010 A cross-sectional prospective study of seclusion, restraint and involuntary medication in acute psychiatric wards: Patient, staff and ward characteristics.
Tonje Lossius Husum 2010 Staff attitudes and thoughts about the use of coercion in psychiatric acute wards
Tonje Lossius Husum 2014 Alternativer til tvang 2. Sett fra et fag- og forskningsperspektiv.
Tonje Lossius Husum 2008 The Staff Attitude to Coercion Scale(SACS): Reliability, validity and feasibility.
Husum, Tonje Lossius 2017 En brytningstid i synet på psykiske vansker og behandling - Etiske utfordringer ved bruk av tvang
Tonje Lossius Husum 2009 Menneskerettigheter i psykisk helsevern (Human rights in mental health care).
Tonje Lossius Husum 2018 En studie av synet på etiske utfordringer relatert til arbeid med bruk av tvang hos ansatte i psykiske helsetjenester
Tonje Lossius Husum 2018 "A plea for recognition" Users' experience of humiliation during mental health care
Tonje Lossius Husum 2011 Staff attitudes and use of coercion in acute psychiatric wards in Norway
Georg Høyer 1985 Tvangsinnleggelser og tvangsretensjon i psykiatriske institusjoner-en sammenligning av regelverk og praksis i de skandinaviske land
Georg Høyer 1986 Tvungent psykisk helsevern i Norge
Georg Høyer 2008 Involuntary hospitalization in contemporary mental health care. Some (still) unanswered questions.
Georg Høyer 2016 Herman Wedel Major – personen, legen og reformatoren
Georg Høyer 2000 On the justification for civil commitment
Georg Høyer 2016 Kontrollkommisjonene i psykisk helsevern – Herman Wedel Majors nyskapning
Georg Høyer 1991 Bruk av tvangsmidler i norske psykiatriske institusjoner
Georg Høyer 1994 Utviklingen av tvangsmiddelbruk i norske psykiatriske institusjoner
Georg Høyer 2002 Lærebok i rettspsykiatri
Georg Høyer 2002 Paternalism and autonomy: A presentation of a Nordic study on the use of coercion in the mental health care system
Knut Ivar Iversen 2002 Perceived coercion among patients admitted to acute wards in Norway
Iversen, IK 2020 Bruk av mekaniske tvangsmidler i psykisk helsevern
Knut Ivar Iversen 2007 Coercion and patients atisfaction on psychiatric acute wards
Knut Ivar Iversen 2008 Coercion in the delivery of mental health services in Norway
Valentina Iversen 2004 Differences in acute psychiatric admissions between asylum seekers and refugees
Valentina Cabral Iversen 2011 Clinical differences between immigrants voluntarily and involuntarily admitted to acute psychiatric units: a 3‐year prospective study
Knut Ivar Iversen 2009 Rates for civil commitment to psychiatric hospitals in Norway. Are registry data accurate?
Jardim, PSJ 2021 Effekt av antipsykotika ved behandling uten pasientens samtykke sammenlignet med frivillig behandling
Elin Ustvedt Jensen 2006 Bruk av tvang i psykisk helsevern
Bak Jesper 2012 Coercion within Danish psychiatry compared with 10 other European countries
Inge Joa 2017 Public attitudes towards involuntary admission and treatment by mental health services in Norway
Joakimsen, Kine Voll 2018 Hvordan møte aggresjon hos pasienter som er innlagt på en akutt psykiatrisk avdeling for å unngå bruk av tvang? - En kvalitativ systematisk litteratur oversikt.
Ingrid Hjulstad Johansen 2012 Admissions to a Norwegian emergency psychiatric ward: patient characteristics and referring agents. A prospective study
Ingrid Hjulstad Johansen 2012 How Norwegian casualty clinics handle contacts related to mental illness: A prospective observational study
Aina Ryttersveen Johansen 2009 Omsorg under rammen av tvang
Johansen, TE 2019 Psykiatriambulanse Oslo 2020-en prosjektbeskrivelse
Line Pernille Bjørnstad Johnsen 2018 Hva er den reelle endringen ved innføringen av en kompetansebasert modell i vurderingen av tvang i psykisk helsevernloven?
Leif Johnsen 2007 A systematic intervention to improve patient information routines and satisfaction in a psychiatric emergency unit
Jorem, Jacob 2018 Nødrett som tvangsgrunnlag ved gjennomføring av psykisk helsevern
Henriette Kaasa 2010 Politi og psykiatri. En deskriptiv analyse.
Kalseth, B 2019 Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern 2017
Kalseth, B 2019 Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern 2018
Karagøz, Eli Margrete Nielsen 2018 Bostedsløse pasienter og tvungent psykisk helsevern - En kvalitativ studie av vedtaksansvarliges erfaringer
Kiperberg, R 2020 Autonomi og menneskeverd i møte hos tvangsutsatte mennesker
Kjellin, Lars 2006 Differences in perceived coercion at admission to psychiatric hospitals in the Nordic countries
Thea Kjærvik 2017 Adgangen til å gi helsehjelp med tvang til pasienter som mangler samtykkekompetanse
Maria Knutzen 2005 Tvangsmidler, relasjoner og krenkelse
Maria Knutzen 2010 Tvangsmiddelbruk er ikke behandling
Maria Knutzen 2012 Mechanical and pharmacological restraints in acute psychiatric wards — Why and how are they used?
Maria Knutzen 2013 Characteristics of patients frequently subjected to pharmacological and mechanical restraint—A register study in three Norwegian acute psychiatric wards

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no