Forfatter Year of Publication Tittel
Maria Knutzen 2010 Tvangsmiddelbruk er ikke behandling
Maria Knutzen 2012 Mechanical and pharmacological restraints in acute psychiatric wards — Why and how are they used?
Maria Knutzen 2013 Characteristics of patients frequently subjected to pharmacological and mechanical restraint—A register study in three Norwegian acute psychiatric wards
Maria Knutzen 2007 Association between patients’ gender, age and immigrant background and use of restraint—A 2-year retrospective study at a department of emergency psychiatry
Ragnfrid Kogstad 2014 The Knowledge Concealed in Users' Narratives, Valuing Clients' Experiences as Coherent Knowledge in Their Own Right
Ragnfrid Eline Kogstad 2011 In defence of a humanistic approach to mental health care: recovery processes investigated with the help of clients; narratives on turning points and processes of gradual change
Ragnfrid Eline Kogstad 2009 Protecting mental health clients' dignity — The importance of legal control
Hanan Koleib 2010 Skjerming og brukermedvirkning i psykiatrien
Gunn Helen Kristiansen 2013 Drøm i våken tilstand
Rune A. Kroken 2009 Treatment of schizophrenia with antipsychotics in Norwegian emergency wards, a cross-sectional national study
Kvistad, H Elena Andrea 2019 Omsorg under bruk av mekanisk tvang i tvungent psykisk helsevern
Dag Øystein Langerud 2011 Omfanget av tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern 2007-2009
Inger B Larsen 2013 Coercion in a locked psychiatric ward: Perspectives of patients and staff
Larsen, Øivind 2002 Kulturelt akseptabel tvang
Reidar Larsen 2019 Å forebygge bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern
Maria Grastveit Larsen 2014 Bruk av tvang i psykiatrisk helseteneste
Arnhild Lauveng 2021 Bruk av tvang innen psykisk helsevern – erfaringer fra pasienter, pårørende og ansatte
Elisa Legernes 2016 En narrativ undersøkelse av menneskers historier om psykisk helsevern, krenkelser og selvforståelse
Tora Benedicte Svare Leinan 2021 Tvang uten døgnopphold - "Tvang som rutine?"
Arne Lillelien 2021 Basal eksponeringsterapi hjelper pasienter med alvorlige psykiske lidelser
Lindefjeld, RMEW 2020 Hva styrer bruk av tvang?
Linvåg, Mia Ormseth 2020 Tvang og makt i akuttpsykiatrien
Geir F Lorem 2013 Medication and participation: A qualitative study of patient experiences with antipsychotic drugs
Geir F Lorem 2014 Medication and participation: A qualitative study of patient experiences with antipsychotic drugs
Geir F Lorem 2014 Good coercion: Patients' moral evaluation of coercion in mental health care.
Geir F Lorem 2014 Omsorg under tvang - En narrativ studie av pasienters fortellinger om tvang og psykisk helsevern
Knut J. Lunde 2008 Hva kan norsk psykiatri lære av Italia?
Løvsletten, M. 2016 Prevalence and management of patients with outpatient commitment in the mental health services
Løvsletten, M. 2020 Cooperation in the mental health treatment of patients with outpatient commitment
Maria Løvsletten 2014 Tvang i eget hjem
Løvsletten, M. 2020 Outpatient commitment in mental health services from a municipal view
Fa Jun Ma 2014 Tvungent Psykisk Helsevern. Rettssikkerhet og menneskerettigheter ved bruk av tvang i det psykisk helsevern
Hanna Christine Julie Mantila 2019 Utforsket pasienters opplevelse av tvang
Elin Håkonsen Martinsen 2019 Does coercion matter? Supporting young next-of-kin in mental health care
Elin Håkonsen Martinsen 2017 The silent world of young next of kin in mental healthcare
Elin Håkonsen Martinsen 2017 Hvordan snakke med unge som har sett tvang mot familiemedlemmer?
Juan Robbie Mathisen 2002 Rapport fra Gjennombruddsprosjekt psykiatri
Mattson, Åse L. 2012 A qualitative exploration of how health care workers in an inpatient setting in Norway experience working with patients who self-injure
Mevåg, Ida Blokhus-Harr 2018 Menneskerettsvern og rettssikkerhet i tvangspsykiatri. Har implementeringen av FN-konvensjonen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne har fått noen konsekvens for hvordan vi bruker tvang i psykisk helsevern?
Markus Midré 2001 Individuell frihet og statlig paternalisme – om bruk av tvang innen psykisk helsevern
Bert Molewijk 2016 Two years of moral case deliberations on the use of coercion in mental health care: Which ethical challenges are being discussed by health care professionals?
Bert Molewijk 2015 Dealing with ethical challenges: a focus group study with proessionals in mental health care
Bert Molewijk 2017 Staff’s normative attitudes towards coercion: the role of moral doubt and professional context—a cross-sectional survey study
Molnes, Bernt Marius G. 2019 ''Du må bli med oss.'' - Oppfattelse av tvang, behandling og bedringsprosesser hos inneliggende pasienter med tvangsvedtak i tverrfaglig spesialisert rusbehandlng (TSB)
Gunnar Morken 2008 Non-adherence to antipsychotic medication, relapse and rehospitalisation in recent-onset schizophrenia
Lars Henrik Myklebust 2012 Factors of importance to involuntary admission
Myklebust, Lars 2014 Local psychiatric beds appear to decrease the use of involuntary admission: a case-registry study
Lars Henrik Myklebust 2017 How mental health service systems are organized may affect the rate of acute admissions to specialized care: Report from a natural experiment involving 5338 admissions
Mørch, John-Erik 2014 Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern - en rettsdogmatisk fremstilling av de materielle vilkårene i strl. § 39
Ida Kvalheim Nerås 2010 Bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no