Forfatter Year of Publication Tittel
Reidun Norvoll 2007 Det lukkede rom : bruk av skjerming som behandling og kontroll i psykiatriske akuttposter
Reidun Norvoll 2011 Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang.
Olav Nyttingnes 2011 Omfang, utvikling og geografisk variasjon i bruk av tvang i psykisk helsevern i Norge.
Olav Nyttingnes 2018 Patients' experience of Coercion in Mental Health Care
Nyttingnes, Olav 2021 The Introduction of Medication-Free Mental Health Services in Norway: An Analysis of the Framing and Impact of Arguments From Different Standpoints
Olav Nyttingnes 2007 Færre tvangsinnlagte i årene etter 1999
Olafsen, Monica 2020 Økt selvbestemmelse? Har det nye vilkåret om samtykkekompetanse i psykisk helsevernloven §3-3 nr. 4 fungert etter sin hensikt?
Solvor Olaisen 2012 Et litteraturstudium om lidelsen schizofreni knyttet opp mot bruken av tvang i psykiatrien
Oldernes, Marthe 2016 "Elektrosjokk på vaklende grunnlag" - en vurdering og gjennomgang av det rettslige grunnlaget for gjennomføring av elektrokonvulsiv behandling i strid med psykisk helsevernloven § 4-4 annet ledd
May Elin Olsen 2018 ECT og nødrett. Er ECT på nødrettsgrunnlag i tråd med lovkravet i Grunnloven § 113?
Omholt, Per Thomas 2004 Overføring til tvungent psykisk helsevern : Nærmere om straffeloven § 39
S. Opjordsmoen 2010 A 2‐year follow‐up of involuntary admission’s influence upon adherence and outcome in first‐episode psychosis
Anne Opsal 2011 Substance abuse in patients admitted voluntarily and involuntarily to acute psychiatric wards: a national cross-sectional study
Anne Opsal 2016 Perceived coercion to enter treatment among involuntarily and voluntarily admitted patients with substance use disorders
Opsal, Anne 2019 Readiness to change among involuntarily and voluntarily admitted patients with substance use disorders
Anne Opsal 2013 Involuntarily admitted patients with substance use disorders
Hege Jeanette Orefellen 2011 Frihet fra psykiatrisk tvang? Det menneskerettslige vern mot frihetsberøvelse og tvangsbehandling i psykisk helsevern - i lys av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Solveig Osborg Ose 2014 Døgnpasienter i psykisk helsevern for voksne (PHV), 20. november 2012
Kristin Hærnes Paasche 2017 Etablering av tvungent psykisk helsevern - et menneskerettslig perspektiv
Pasareanu, Adrian R. 2017 Mental distress following inpatient substance use treatment, modified by substance use; comparing voluntary and compulsory admissions
Adrian R. Pasareanu 2016 Improved drug-use patterns at 6 months post-discharge from inpatient substance use disorder treatment: results from compulsorily and voluntarily admitted patients
Adrian R. Pasereanu 2015 Quality of life improved following in-patient substance use disorder treatment
Pawlica, Anja C 2018 Private hjem som utstillingsvindu og tildekket miskjent tvang? : om re-oppdragelse av psykisk lidende og påføring av samfunnets orden
Reidar Pedersen 2017 Etikk i psykiske helsetjenester
Pedersen, Inger Lise 2008 Bruk av tvangsmidler etter lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern § 4-8
Pedersen, P.D. 2015 Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern 2015
Pedersen, P. B. 2018 Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern 2016
Karen Louise Pedersen 2008 Pårørendes opplevelse av politiassistert tvangsinnleggelse i psykiatrisk institusjon
Pingvinen 2013 Tvang i hjemmet
Ola Trygve Polden 2021 Hvordan skape en terapeutisk allianse til en pasient i psykose innlagt på tvang i akuttpsykiatrien?
Marius Prytz 2019 "It's not a life of war and conflict": experienced therapists' views on negotiating a therapeutic alliance in involuntary treatment
Rabben, Magne Brekke 2020 Humanitet, kontroll og tvang: Tvangsmiddelbruk ved Kriminalasylet og Reitgjerdet sykehus, 1895–1978
Rabben, Magne Brekke 2019 Humanitet, kontroll og tvang ved Kriminalasylet 1895–1915
Rabben, Magne Brekke 2020 Tvangsmidler i norsk psykiatri ca. 1900–1950
Magne Brekke Rabben 2019 Humane treatment versus means of control: coercive measures in Norwegian high-security psychiatry, 1895–1978
Raknerud, Kristin 2020 Hvordan kan sykepleier redusere opplevelsen av tvang til pasienter med schizofreni under skjerming i psykiatrisk enhet?
Ramdal, Sigrid Caroline Skaug 2013 Gjennom underkastelse mot selvstendighet
Ramstad, HS 2019 En diskusjon om fenomenet tvang og hvilke tiltak som medvirker til en reduksjon i bruk av tvang i psykisk helsevern
Memona Rehman 2018 Should Dignity be Compromised?- Contextualizing the Relation Between Coercive Treatment and Dignity, from the Perspective of Persons with Experience from Norwegian Mental Health Care Facilities.
Reitan, Solveig Klæbo 2017 Use of mechanical and pharmacological restraint over an eight-year period and its relation to clinical factors
Henriette Riley 2019 Out-patient commitment order use in Norway: incidence and prevalence rates, duration and use of mental health services from the Norwegian Outpatient Commitment Study
Henriette Riley 2014 ‘When coercion moves into your home’ – a qualitative study of patient experiences with outpatient commitment in Norway
Henriette Riley 2016 When coercion moves into your home. A study of outpatient commitment in Northern Norway
Ida Marie Ringerud 2011 ETISKE UTFORDRINGER I MØTE MED SELVSKADING
Hanne Risa 2005 Tvingende nødvendig?
John Olav Roaldset 2010 Patients' own statements of their future risk for violent and self-harm behaviour: A prospective inpatient and post-discharge follow-up study in an acute psychiatric unit
Roaldset, J. O. 2013 Can lipid analysis help identify repeatedly violent patients after discharge from acute psychiatry?
Ole Herman Robak 1997 Tvangsinnleggelser i psykiatrien
Randi Rosenqvist 2009 Rettspsykiatri
Rotvold, K. 2014 Involuntary psychiatric admission: Characteristics of the referring doctors and the doctors' experiences of being pressured

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no