TittelSamme bruker - ulike lovbestemmelser - samme rettsikkerhet? Om bruk av tvang hjemlet i sosialtjenestelovens kapittel 4A og pasientrettighetslovens kapittel 4A
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2010
ForfattereTerland, A
Series TitleDet medisinske fakultet. Helseledelse og helseøkonomi.
InstitusjonUniversitetet i Oslo
ByDUO. Digitale utgivelser ved UIO.
Type of WorkMaster
URLhttps://www.duo.uio.no/handle/123456789/30198
EtikettEtikk

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no