TittelSkjerming som metode i akuttpsykiatrisk avdeling. En studie av noen sykepleieres erfaringer
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2011
ForfattereAndersen, K
Series TitleMedisinske fakultet. Sykepleiervitenskap.
InstitusjonUniversitetet i Oslo
ByDUO . Digitale utgivelser ved UiO
Type of WorkMaster
URLhttps://www.duo.uio.no/handle/123456789/28212
EtikettTvangsmidler

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no