TittelNår erfarne psykiatriske sykepleiere håndterer høy voldsrisiko. En belysning av erfarne psykiatriske sykepleieres opplevelse og sykepleie i møte med pasienter der voldsrisiko er vurdert som høy.
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2011
ForfattereHoltskog, TE
Series TitleMedisinske fakultet. Sykepleiervitenskap.
InstitusjonUniversitetet i Oslo
ByDUO. Digitale utgivelser ved UIO
Type of WorkMaster
URLhttps://www.duo.uio.no/handle/123456789/28228
EtikettTvangsmidler

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no