TittelStaff attitudes and use of coercion in acute psychiatric wards in Norway
PublikasjonstypeNorske doktorgrader
År for utgivelse2011
ForfattereHusum, TL
Academic DepartmentMedisinske fakultet
DegreeDoktor
UniversityUniversitetet i Oslo
ByDUO. Digitale utgivelser for UIO
Thesis TypeDoktor
URLhttps://www.duo.uio.no/handle/123456789/27999
EtikettTvangsbehandling, Tvangsmidler

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no