TittelSuicidalitet og tvang. Juridiske og etiske aspekter ved bruk av tvang overfor suicidale pasienter.
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2011
ForfattereNordberg, LKB
Series TitleMedisinske fakultet
InstitusjonUniversitetet i Oslo
ByDUO. Digitale utgivelse for UIO
Type of WorkMaster
URLhttps://www.duo.uio.no/handle/123456789/29489
EtikettEtikk

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no