TittelFrihet fra psykiatrisk tvang? Det menneskerettslige vern mot frihetsberøvelse og tvangsbehandling i psykisk helsevern - i lys av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
PublikasjonstypeMasteroppgaver
År for utgivelse2011
ForfattereOrefellen, HJ
Series TitleJuridiske fakultet
InstitusjonUniversity of Oslo
ByDUO. Digitale utgivelser ved UIO.
Type of WorkMaster
URLhttps://www.duo.uio.no/handle/123456789/19477
EtikettEtikk

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no