TittelEffekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne
PublikasjonstypeAndre vitenskapelige arbeider
År for utgivelse2012
ForfattereDahm, KT, Leiknes, KA, Husum, TL, Kirkehei, I, Hoffmann, B, Myrhaug, HT, Brurberg, KG, Dalsbø, TK, Reinar, LM
Volume/Storage Containernr 09-2012
Library/ArchiveNasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
ByOslo
ISBN Nummer978-82-8121-484-2
URLhttp://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/effekt-av-tiltak-for-a-redusere-tvangsbruk-i-psykisk-helsevern-for-voksne
EtikettTvangsinnleggelse, Tvangsmidler

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no