TittelOmfang, utvikling og geografisk variasjon i bruk av tvang i psykisk helsevern i Norge.
PublikasjonstypeFagfellevurderte artikler
År for utgivelse2011
ForfattereNyttingnes, O, Husum, TL
JournalImpuls. Tidsskrift for psykologi
Volum64
EtikettTnavgsmidler, Tvangsbehandling

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no