TittelUlike regler - lik lovforståelse? Om tvangsregulering og verdikonflikter i nordisk psykiatri
PublikasjonstypeFagfellevurderte artikler
År for utgivelse1997
ForfattereSyse, A, Nilstun, T
JournalTidsskrift for Rettsvitenskap
Type of ArticleTrykt
EtikettEtikk

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no