TittelBruk av tvang i psykiske helsetjenester
PublikasjonstypeBøker, bokkapitler
År for utgivelse2013
ForfattereHatling, T
UtgiverGyldendal Akademisk
ByReidun Norvoll (red.), Samfunn og psykisk helse. Samfunnsvitenskapelige perspektiver.
ISBN Nummer978-82-05-40913-2
EtikettTvangsbehandling, Tvangsmidler, Etikk

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no