TittelPsykisk helsearbeid i et makt- og kontrollperspektiv
PublikasjonstypeBøker, bokkapitler
År for utgivelse2013
ForfattereØye, C, Norvoll, R
UtgiverGyldendal Akademisk
ByReidun Norvoll (red.), Samfunn og psykisk helse. Samfunnsvitenskapelige perspektiver.
ISBN Nummer978-82-05-40913-2
EtikettEtikk

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no