TittelPolitisk plattform for psykisk helse og rus
PublikasjonstypeOffentlige dokumenter
År for utgivelse2013
UtgiverNorsk sykepleierforbund
EtikettEtikk, Annet

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no