TittelBruk av tvangsmidler i norske psykiatriske institusjoner
PublikasjonstypeFagfellevurderte artikler
År for utgivelse1991
ForfattereHøyer, G, Drange, H
JournalTidsskrift for den norske lægeforening
Volum111
Pagination1709-1713
Type of ArticleTrykt
NøkkelordTvangsmidler

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no