TittelUtviklingen av tvangsmiddelbruk i norske psykiatriske institusjoner
PublikasjonstypeFagfellevurderte artikler
År for utgivelse1994
ForfattereHøyer, G, Drange, H
JournalTidsskrift for den norske lægeforening
Volum114
Pagination585-8
Type of ArticleTrykt

Pågående prosjekt

For informasjon om pågående prosjekt kan du gå til prosjektoversikten på tvangsforskning.no